snrg.net
当前位置:首页 >> vB 在lABEl中随机产生10以内的加减乘除怎么做 >>

vB 在lABEl中随机产生10以内的加减乘除怎么做

下载文件:New folder_20150103211901.rar

在窗体上加1个标签label1,一个按钮Command1,参考代码如下: Private Sub Command1_Click() Dim a(1 To 2) As Integer Dim x As Integer Dim n As Integer Dim i As Integer Dim TF As Boolean Dim MyOP As String '产生2个不相等的数,用于运...

代码完整了么? 加减乘都有 Cells(1, 2) = "+"、Cells(1, 2) = "-"、Cells(1, 2) = "×" 这样的,怎么除没有呢?

网上有类似软件的。如果是想要源代码学编程,代码会比较多,不是一两句能说清楚的。

程序+码已提交、。。

public a,b,c,n ,p as int a=rnd*10 (text1.text=a) b=rnd*10 (text2.text=b) 判断符号,如果是加号,则 c=a+b 如果是减号,则 c=a-b if val(trim(text3.text))=c then a=rnd*10 b=rnd*10 p=P+1 (p做为统计) else n=n+1 if n=3 then a=rnd*10 b=...

代码如下 '已增加操作数正确性验证及 除数不能为0验证 Private Sub Command1_Click() If IsNumeric(Text1.Text) And Text1.Text "" And IsNumeric(Text2.Text) And Text2.Text "" Then Select Case Combo1.ListIndex Case 0 Text3.Text = Val(Te...

代码如下 '已增加操作数正确性验证及 除数不能为0验证 Private Sub Command1_Click() If IsNumeric(Text1.Text) And Text1.Text "" And IsNumeric(Text2.Text) And Text2.Text "" Then Select Case Combo1.ListIndex Case 0 Text3.Text = Val(Te...

Option Explicit Private Sub Command1_Click() Dim A Dim B Dim C Dim D Dim E Dim Fu1 Dim F1 Dim Fu2 Dim F2 A = Int(Rnd(1) * 100) + 1 B = Int(Rnd(1) * 100) + 1 C = Int(Rnd(1) * 100) + 1 Fu1 = Int(Rnd(1) * 4) + 1 Select Case Fu1 Ca...

新建一个工程 Form1最上方添加一个Label1 然后在下方添加一个Label2,标题为:"请输入结果:"后面添加一个Text1(TextBox) Label1下方添加一个Label3 Label3下方添加一个Label4 Label2下方添加两个按钮 Command1标题为 "下一题" Command2标题为 "...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com