snrg.net
当前位置:首页 >> 2345算24点 >>

2345算24点

4x(5+3-2)=4x6=242x(3+4+5)=2x12=24

1: 2 * (3 + 4 + 5)2: 2 * ((3 + 4) + 5)3: 2 * (3 + (4 + 5))4: 2 * (3 + 5 + 4)5: 2 * ((3 + 5) + 4)6: 2 * (3 + (5 + 4))7: 2 * (4 + 3 + 5)8: 2 * ((4 + 3) + 5)9: 2 * (4 + (3 + 5))10: 2 * (4 + 5 + 3)11: 2 * ((4 + 5) + 3)12: 2 * (4 + (5 + 3))13: 2 * (5 + 3 + 4)14: 2 * ((5 + 3) + 4)

((2^4)+3)+5=24 ((2^5)*3) / 4=24 ((4^2)+3)+5=24

2^4+3+5=244^2+3+5=245^2+3-4=242^4表示2的4次方4^2表示4的平方.

答案有两种:1、(5+3-2)x4=6x4=242、(3+4+5)x2=12x2=24

(3+4+5)*2=24

4*(5+3-2)=4*6 =24 这样的题尽找到与24的因数有关的运算,比如因娄和4、6;3、8、2、12等.

这个你算出来了没有啊,我知道是4*6的呢,首先是3-2=1 然后1+5=6 再然后是4*6=24

用2,3,4,5算24点,共有40种算法.[4+5+3]*2[5+3-2]*4[3+5-2]*4[3+5+4]*22*[4+3+5]4*[5+3-2]2*[3+4+5]2*[5+3+4]2*[3+5+4][3-2-5]*42*[4+5+3]2*[4+5+3]4*[3+5-2][5+3-2]*42*[3+4

(2*(3+(4+5)))(2*((3+4)+5))(2*(3+(5+4)))(2*((3+5)+4))(2*(4+(3+5)))(2*((4+3)+5))(2*(4+(5+3)))(2*((4+5)+3))(2*(5+(3+4)))(2*((5+3)+4))(2*(5+(4+3)))(2*((5+4)+3))((3-(2-5))*4)(((3-2)+5)*4)((3+

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.snrg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com